Vítejte na blogu jedné ztracené duše.

rozdělané povídky jsou:
Káčka-Kirika and Kyrone
S mocnou silou
Být...
Na hřbetě draka
DSBčka

doufám že se vám budou líbit.... ^^

pořád miluju tohle video :3 xD


Lovci stínů - Kultura

3. srpna 2016 v 18:53 | alisa44 |  Nástroje Smrti

KULTURA

Mise//
Život//
Náboženství//
Slavnosti//
Trénink//
Bitva//
Ceremonie a RituályNarození/
/Runy/
/Parabatai/
/SvatbySvatby mezi rasami
//Proměna
/Trest/
/Smrt/
/Vyznamenání/
Motto//
Barvy//Jako v každé společnosti si i Nefilim vytvořili vlastní tradice a zvyky, na které nespadají zákony.

Mise

Hlavním cílem Nefilim je bojovat a ukončit invazi démonů a jsou vysíláni do každého konce světa, aby s nimi bojovali. Jejich boj pokračuje i po smrti, kdy jejich kosti a popel jsou použity na stavbu budov v Tichém městě jako magická ochrana a zásoba energie pro Tiché bratry. Mimoto jsou lovci stínů vázáni k ochraně míru a ochraně smrtelníků před nadpřirozenými jevy.

Život

Většina lovců stráví jejich mládí jako bojovníci. Výjimkou je pouze pokud se lovci přidají k řádu Tichých bratrů nebo Železných sester. Bratři slouží jako ochránci jejich poznatků a vědomostí a také jako knihovníci, vědci a příležitostní léčitelé a obývají Tiché město. Sestry vytváří zbraně a jsou ochránci Adamasu, svatého kovu, který jim dal Raziel, a obývají Adamantovou citadelu.

Náboženství

Nephilim neuznávají žádné lidské náboženství, ale jsou spřízněni s každou lidskou vírou. Každý z nich má povoleno věřit, v co chce. Někteří vidí svůj vlastní život a náboženství jako samostatné vyznání. A také mají své vlastní vyznání ohledně andělů, démonů a Pekla a všichni vyznávají jejich stvořitele Raziela, ale i tak stále nefilská vědomost pochází ze smrtelných příběhů a legend a občas ovlivňuje skutečnou světovou víru.
Každé lidské náboženství se částečně bojí války s démony, nicméně se neočekává od lidí, že by bojovali s démony, i když se v jejich náboženství s démony a jinými zlými bytostmi bojuje. Jejich vůdci občas asistují nefilim, kteří jsou vyzbrojeni do války s démony, tak dlouho dokud lovci stínů nezasahují do jejich náboženství.
Smlouvy a vztahy jsou ustálené mezi nefilim a představenými z každého náboženství. Podepisují spolu tajné úmluvy, že budou poskytovat zbraně pro lovce výměnou za ochranu před démony a Nefilim mají možnost vstoupit do jakýchkoliv svatých budov a míst, kde mají uschované schránky s vybavením. Nejstarší z těchto míst je bazilika di Sant'Ambrogio v Milánu, postavena před pět seti lety.

Slavnosti

Zatímco většina lovců typicky nezasahuje do lidských kulturních tradic a nemají žádné svátky jako vánoce nebo díkůvzdání, někteří je přijali do svého života bez náboženského podtextu.

Trénink

Lovci stínů bývají trénováni od mladého věku jejich rodiči nebo jejich mentory a mohou trénovat v akademii v Idrisu nebo v Institutech ve světě.
Děti si mohou zvolit trénink od deseti let, nebo mohou odmítnout a budou z rodiny posláni pryč. Ale od té doby se pravidla změnili. Když je to adoptované dítě, tak se z něj může stát lovec pomocí vypití krve.
Po ukončení jejich tréninku je tradice, že lovec odcestuje do jiného institutu naučit se jiné zvyky nefilim.

Bitva

Jsou tu variace zbraní a vybavení, které jsou používány lovci. Většina je vyrobena z materiálu na zabíjení démonů a některé jsou vytvořeny z Adamasu kovaného železnými sestrami. Nejvíce používaná jsou Andělská ostří, hlavní zbraně nefilim z adamasu volající po andělských jmen k získání k přístupu pravé síly zbraní. K tomu si někteří lovci mohou vybrat i nějakou zbraň jako meče, luky, sekery a mnoho dalších.
Nefilim mají také zařízení jako senzory a portály, které dělají jejich práci snazší. Každá ze specializací je ale slabá proti nějakému druhu.
Svaté železo je efektivní proti vílám, stříbrný prášek a kulky jsou skvělé proti lykantropům, svatá voda a svaté symboly jsou určené proti upírům, a démoni jsou zranitelní andělskými zbraněmi.

Ceremonie a Rituály

Narození
Nově narození lovci mají na sobě kouzla, která chrání jejich mysl před vlivem démonů. Tyto rituály chrání lovce před démonními vizemi a posednutím. Je nutný jen pro ty, kteří jsou v nebezpečí, takže lidé s krví lovců, co nejsou označení démony jsou vychovávány mezi normálními lidmi a nemají žádné potuchy o tom kdo jsou a nejsou tím kouzlem nijak postižené. Rituály jsou prováděny Tichými bratry a Železnými sestrami. Krev nefilim je velice dominantní, když má lovec dítě s jakýmkoliv jiným druhem, dítě bude pořád hlavně nefilim. Jediná výjimka je když je jeden z rodičů víla, některé charakteristické znaky víl můžou přetrvat na dítěti, nebo démoni jako je Tessa Greyová, ale to je velice vzácné, protože po křížení s démony děti obvykle umírají. Když tohle míšení pokračuje, pomalu znaky cizích ras zmizí, až v dalších generacích vymizí úplně.

Runy
Lovcům byly dány runy andělem Razielem a všechny jsou napsány v knize Spolku a zkopírovány do Šedé knihy. Tyhle znamení se používají na kůži lovců a dávají jim jiné schopnosti a efekty.
Clary Frayová, lovkyně stínů s výjimečným množstvím andělské krve, zjistila, že může vytvořit nové runy a vyvolat staré runy, které nebyli dány Razielem.
Když mladý lovec začíná svůj výcvik deseti letech, tak obdrží svou první runu (Voyancovu runu) ve formální ceremonii vytvořenou Tichými bratry. V některých případech si nefilim zvolí nastoupit do řad v pozdějším věku, obdrží tedy runu později.
Další speciální případ je přijetí jiného znamení, které se obvykle dává poprvé, když je dítě slabé či nemocné.

Parabatai
Parabatai je termín pro dva lovce stínů, kteří bojují po boku toho druhého. Tito lovci jsou partneři a nejspíš k sobě mají citově blíž. Lovci mají možnost si vybrat svého parabataie před osmnáctinami, nebo po osmnáctinách (možnost volby pokračuje) , fakticky to že máš parabataie je neobvyklé i mezi Nephilim. Runy nakreslené parabataiem jsou silnější, než kdyby je nakreslil někdo jiný a jsou runy, které mohou být nakresleny pouze parabataiem na propojení jejich sil. Je zakázáno, aby se do sebe zamilovali dva parabatai, ale pokud se to stane tak jsou násilně rozděleni. Většina lovců stínů nemá parabataie, takže to není obvyklé. V životě lovců mohou mít pouze jednoho parabataie, i když jejich partner zemře.

Svatby
"Rituál je převzat z písně o Šalamounovi. Jak pečeť na srdce si mě vtiskni, jak pečeť,co nosíš na paži. Pro lásku silnou až do smrti."

Svatební barva je zlatá. Ženy lovců nosí zlaté oblečení a muži černé ceremoniální zbroje označené zlatými runami. Svatba se uskuteční v Síni Dohod v Alicante. Po svatbě je prsten daný ženě rodinou při zasnoubení vrácen. Lovci se potom označí permanentními runami lásky a pochopení skrze jejich srdce a dlaň, stvrdí tak jejich lásku a oddanost jeden druhému. Stejná pohlaví jsou také uznávána v Idrisu ale jen pokud je rituál udělán v jiné zemi, kde je to povoleno.

- Svatby mezi rasami
Vztahy s civily nebo s jinými rasami jsou zakázané Spolkem. Nicméně lovci mohou být s kýmkoliv z Podsvěta, jen jednoduše nemohou být oddáni ceremonií lovců stínů, protože Podsvětané nemohou přijímat runy, což je součástí. Jiné formy svatby s Podsvěťany jsou povoleny jakožto svatba v kostele, vílí ceremonie, ale některé tyto ceremonie nejsou známé mezi lovci stínů.
Aby bylo možný sňatek mezi lovcem stínů a civilem, tak lovec musí opustit Spolek a stát se jím také, a musí být zbaven run. Jsou tu tři pravidla, které musí dodržovat. První, lovec nesmí kontaktovat jiného lovce, kterého znal včetně své rodiny. Za druhé nemohou požádat spolek o pomoc. A za třetí Spolek má stále právo vzít jim dítě, ale mohou svému dítěti Spolek pomluvit, ti se budou dítěte ptát zda se k nich nechce přidat každých šest let do jeho osmnácti let.
Nicméně tomuhle se můžou vyhnout, pokud se ten člověk chce stát lovcem.
Během prvních dnů Nefilim, kdy nábor a posilování řad byla prioritou, svatby s lidmi byly podporovány. Nicméně potom, co populace lovců začala být stabilní, Spolek roku 1400 odmítnul vůdcům Institutů schopnost vytvořit nové lovce bez svolení, od té doby žádný systém pro hodnocení nebyl vytvořen, nejvíce požadavků poté bylo tedy odmítnuto. Svatby s civilem byly úplně zakázány Radou v roce 1599, během kterého se lovci stali mnohem izolovanějšími od civilů. Tahle izolace přetrvala a pokračuje a i přes formu vztahů nefilim s civily pokračuje po generace dopředu. V roce 1804 zákon zakazující smíšené manželství byl zrušen, nicméně manželství je stále odsuzované.

- Proměna
Je to proces, při kterém se ze smrtelníka stane lovec, když se napije z Poháru smrti. Možnost je volná pro milence a adoptované děti lovců stínů, a v některých vzácných případech, i když civil má Zrak a zájem stát se lovcem stínů, ale to je vzácné. Pohár byl používán k vytvoření nových lovců po roky, když jejich hodnost a populace byli vyčerpány. Civilové, kteří prošli proměnou a stali se lovci, si mohli určit vlastní příjmení nebo jen převzali jedno ze starých nefilských jmen (jména, která nemají žádného živého vlastníka po několik let).
Nicméně pití z Poháru smrti je nebezpečné a ne vždy zabere. Potřebují speciální sílu a odolnost a musí být široce testováni, takže někteří nepřežijí proměnu. Většinou to funguje na spíš dětech,než na dospělých. V jednu dobu rada zvažovala snížení věku, kdy dítě může povolit svou Proměnu, a snížila to ze čtrnácti na dvanáct.
Protože tento risk a Spolek byl kritizován, apelovalo se na Radu, že během schválení by se měl civil vzdělávat a studovat kulturu lovců.
Když byl pohár ztracen a věřilo se, že zničen v pozdějším dvacátém století, nefilim věřili, že proměna se už neuskuteční, dokud nebyl pohár nalezen a vrácen po téměř dvaceti letech. Po temné válce roku 2007 byl Spolek zoufalý z vyčerpání jejich řad a tak znovu otevřeli akademii pro nové rekruty, kteří obsahovali i smrtelníky změněné nebo připravované na proměnu, aby se z nich stali lovci.

Trest
Když je dokázaná vina a porušení zákonů, lovec může být zbaven run. Akt zrady je trestán za spolupráci s démony, tento akt může být doprovázen násilnou změnou viníka na Zavrženého, stejně tak odebrání jeho rodinných run a sebrání rodinného jména patřícího do nefilské historie.

Smrt
Lovci občas umřou mladí, kvůli boji s démony. Tradiční barvou smutečního brnění je bílá, na rozdíl od smrtelníků, kteří mají černou, ale ta je barvou boje pro jejich oblečení s rudými runami.
K úctě smrti je hodně z nich spáleno a jejich ostatky jsou později pohřbeny. Ti, kteří zemřou v Idrisu, jsou tradičně pochováni v nekropoli za zdmi Alicante, kde mnoho starých rodin lovců nemají jen náhrobky, ale velké rodinné hrobky a mauzolea. Ti, kteří zemřou mimo Idris jsou pochováni v kostnici, které tvoří poschodí tichého města, o trochu menší než hřbitovy v Idris. Jejich vyschlá těla jsou spálená a změněná v popel a použita k posílení mramorových sloupů. Tišší bratři mají povinnost nad mrtvými v obou lokacích, nicméně ti, jejichž smrt není považována za čestnou jakožto sebevražda, kriminalita nebo zrůdy jsou okamžitě pohřbeny v jiných místech, jako jsou křižovatky v Idrisu mimo Brocelinský les.
Během pohřbu, nebo když zemře, jiný lovec řekne jeho jméno se slovy: " Ave Atque vale" vzaté z poemu Catullusova, která znamená poslední rozloučení řečena v latině.
Předtím než jsou posláni na spálení, se těla lovců obdarují žalozpěvy a ti, kteří s mrtvým zůstanou, mohou říct svá poslední slova. Oči mrtvých lovců stínů jsou ucpány bílým hedvábím a on je ponechán odpočívat s rukama přes hruď. Andělské ostří je jim vloženo do pravé ruky přes srdce. Odlišnost pohřebních rituálů záleží na části světa, ve které se scházejí.

Vyznamenání
Někteří lovci za sebou nechají odkaz, který se zapíše do historie. Historické postavy jako Jonathan nebo anděl Raziel jsou mezi lovci velmi známé, ale během staletí se stali i události, které udali směr historie. Tapiserie té historie a památníky mohou být stvořeni k jejich uctění. Nedávné velké skutky jako vítězství ve válce mohou být námětem k vytvoření takovýchto věcí.
Například Smrtelná válka a Temná válka, tapiserie byla udělána po Smrtelné válce a ukazuje postavu Valentýna, který vyvolává Raziela a Clary Frayovou, která zmařila jeho plány. Po okrajích na křižovatce blízko Brocelinského lese, kde jsou kriminálníci a sebevrazi typicky pohřbeni, byla postavena nekropole pro Temné, jako jejich poslední místo k odpočinku něco jako monument k připomenutí vítězství nad Sebastianovými plány a také jako kaple pro ty, kteří kdysi byli lovci stínů.
Další zapamatovatelné části nefilské historie pro tyto tapiserie byli vytvořeny pro zapamatování prvních Dohod, bitvě o Shanghai a radě v Buenos Aires.

Motto

Nefilské motto je "Facilis descensus Averno" nebo "Descensus Averno facilis est" , které v latině znamená "Sestup do pekla je snadný." Vzáno z Virgilské básně the Aeneid.

Barvy

"Černá pro lov temnou nocí,
bílá pro ty co, zemřou v bezmoci.
Barvou zlatou nevěsta zraje,
rudou my naše kouzla přivoláme
a v bílém hedvábí těla svá pálíme.
Modré prapory, když ztracený se vrátí,
světlem z šafránu slavíme vítěztví.
Ohněm mi nově zrozeného vítáme
a také hříchy své v něm smýváme,
šedá pro znalosti raději nevyřčené.
Kost pro ty jež nestárnou,
zelená zcelí naše zlomená srdce.
Ze stříbra si stavíme ochranné věže
a bronzem vyvoláme magii temnou."
- Říkanka pro děti lovců stínů, Město nebeského ohně


Barvy mají jiný význam pro lovce stínů než pro civily. Černá je barva zbroje, bílá je pro smuteční obřady, zlatá je pro svatby a červená je ceremoniální. Démonní věže také září jinou barvou podle předávané zprávy: zlatá je pro oslavy, červená označuje magii, která může být také jako nebezpečí a modrá je barva Dohod. Rudé runy jsou také znakem smutku a válce to byla barva použitá na Temné lovce stínů.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama