Vítejte na blogu jedné ztracené duše.

rozdělané povídky jsou:
Káčka-Kirika and Kyrone
S mocnou silou
Být...
Na hřbetě draka
DSBčka

doufám že se vám budou líbit.... ^^

pořád miluju tohle video :3 xD


Červenec 2016

Lovci stínů - Známé Nefilské rodiny

30. července 2016 v 11:41 | alisa44 |  Nástroje Smrti
Tradičně nejvíc rodinných jmen (prakticky anglických) jsou složeny a odrážejí něco o významu rodiny, nebo podle prvního z rodu, který jméno vybral.


AldertreeGraymarkMendozaSedgewick
AshdownHaywardMerryweatherSilverhood
BaloghHerondaleMidwinterStarkweather
BeauvaleHighsmithMontclaireThrushcross
BellefleurHightowerMonteverdeTownsend
BlackthornKaidouMorgensternTrueblood
BlackwellKanuniNightshadeTuran
BranwellKeNightwineVelez
CarstairsKingsmillPangbornVerlac
CartwrightKriegsmesserPenhallowWang
ChaudhuryLightwoodPontmercyWayland
DieudonneLongfordRavenscarWrayburn
FairchildLovelaceRocioWhitelaw
Featherstonevon MainzRosalesYoungblood
FreemanMakepeaceRosewain
GladstoneMalhotraSafar
GonzalesMayhewScarsbury

Lovci stínů - Domov a Politika

30. července 2016 v 11:35 | alisa44 |  Nástroje Smrti

DOMOV

Idris
Alicante

Idris

Je země Lovců stínů a je chráněna démonními věžemi, díky kterým démoni nemohou vejít dovnitř. Jediná možnost je dát krev démona zevnitř na démonní věže a je to prakticky nemožné. Idris se nachází ve střední Evropě, je to malá země mezi Francií a Německem s ochrannými kouzly a hlídkou všude kolem hranic, která zabraňuje civilistům vstoupit dovnitř. A když se snaží překročit hranice, jsou jednoduše přemístěni na druhou stranu hranic země, aniž by si toho všimli.
Idris je z velké části les, plný upířích doupat a smeček vlkodlaků. Jsou tam hory, které mohou být překročeny jen na vrcholu léta, jinak byste umrzli k smrti. Je tam malý systém vesnic skrz celý Idris, nejsou příliš velká a jsou úzce seskupená kolem jednoho města - Alicante neboli Skleněného města.
Nefunguje tam žádná technika.

Alicante

Je to jediné a tedy hlavní město Idrisu, občas nazývané Skleněné město kvůli přítomnosti démonních věží na ochranu před útoky démonů, které odráží světlo a vypadají potom jako sklo. Město samotné je poháněno kouzelným světlem. Domy ve městě jsou tvořeny z Erasu.
Gard, místo setkání Rady, stojí na kopci na vrcholku města, celé dokola je obklopeno rodinnými sídly lovců stínů a samotné Rady. Po celém městě jsou obchody prodávající širokou škálu zbraní a oblečení.

POLITIKA

Spolek
Úmluva
Dohody
Světové vztahy


Madam Dorotea: "Ty bys je tak určitě nazval. Znáš motto Úmluvy?"
Jace Herondale: "Sed lex dura lex. Zákon je tvrdý, ale je to zákon."
- Město z kostí

Nefilim následují striktní sadu zásad podle Kodexu a Spolku. Těchto mnoho pravidel a ustanovení musí být plněno.

Spolek

Hlavní organizace Nefilim vedena Radou a Konzulem, což je nejvýše postavený úředník. Spolek udržuje zákon a rozhoduje o důležitých záležitostech týkajících se Nefilim. Všichni členové Spolku mají právo zasahovat do záležitostí Spolku.
Když se lovec stane dospělým (18 let), musí se rozhodnout, zda složí přísahu Spolku a stane se plnoprávným členem, nebo opustí svůj život a prostě odejde. Členové Spolku jsou rozděleni do menších skupin v různých zemích a ve všech státech v Americe a Austrálii po celém světě. Mají Instituty, které slouží k udržení moci a každý aktivní lovec se jim zodpovídá. Zatímco tyhle regionální skupiny fungují nezávisle na Spolku a mají právo na vlastní uskupení, jak se jim zlíbí, jsou stále pod kontrolou Spolku.
Stejné to je pro mladé Lovce stínů, jejichž rodiče Spolek opustili. Každých šest let do plnoletosti se spolek ptá dítěte, zda se k nim chce přidat a stát se lovcem. Když dítě bude odpovídat ne po celou dobu (3 tázání) tak je svobodné, ale kdykoliv během těch osmnácti let může dítě jít do jakéhokoliv Institutu a žádat o výcvik.

Úmluva

Je to systém dodržovaný ve Spolku a obsahuje zákony, kterými se řídí Lovci i Podsvěťani. Úmluva chrání práva lovců, aby mohli udržovat vztahy mezi Spolkem a Podsvětím a lidským světem v rovnováze, a také slibuje, že Svět stínů zůstane ukryt před civily.

Dohody

Fungují společně s Úmluvou a souhlasí, že budou dodržovány ve Světě stínů a nařizují Lovcům a Podsvěťanům ochranu civilů. Skupina Podsvěťanů v souladu s dohodami souhlasí, že nikdy neukážoupodstatu Světa stínů civilům.
Dohody jsou podepisovány každých patnáct let vyslanci každé rasy.

Světové vztahy

Zatímco Lovci žijí na Idrisu a nespadají pod autoritu smrtelníků, jsou stále technicky vzato lidé a občané zemí světa mimo Idris, takže patří pod zákony obyčejného světa. Dělají smlouvy s jinými státy. Londýnská monarchie je blízko k Lovcům stínů a mají s nimi dohodu, že Lovci stínů udržují Anglii v bezpečí. V USA ministerstvu oddělení války a spravedlnosti pracují převážně Lovci stínů.

Lovci stínů - Historie

30. července 2016 v 11:33 | alisa44 |  Nástroje Smrti
POZOR: může obsahovat SPOILER!

"Někdy nás nazývají Nefilim. Podle Bible jsme potomci lidí a andělů."
-Hodge Starkweather, Město z kostí

Podle Bible jsou Nefilim potomci lidí a andělů, ačkoliv jejich existence je dosud nejistá. Podle Kodexu lovců stínů anděl Raziel řekl, že Jonathan a jeho nový druh budou Nefilim, jak praví Bible. I přes tvorbu těchto písemností, nejsou žádné oficiální zdroje toho, co se ten den stalo.

Stvoření
Viktoriánská éra
20. století
21. století

Stvoření

"Legenda o původu lovců stínů je taková, že byli stvořeni před více než tisíci lety, kdy lidé byli obklíčeni démony z jiných světů. A tak čarodějové vyvolali anděla Raziela, který smíchal jeho vlastní krev s krví člověka do poháru a nabídl ji lidem. Ti, kteří se napili jeho krve, se stali lovci stínů a stejně tak jejich děti a děti jejich dětí."
-Hodge Starkweather, Město z kostí

Tisíc let zpátky, těsně po miléniu, Zemi začali napadat skupiny démonů. Během doby, kdy křižáci začali své první výpravy, věřili, že za zimních měsíců křižák Jonathan přivolal Raziela. Ale mnozí lidé věřili, že to byl čaroděj, který ho ve skutečnosti povolal. Jonathan prosil Raziela, aby pomohl zachránit lidstvo. Vědom si upřímnosti a vznešenosti jeho přání, nabídl anděl, že smíchá svou krev s krví Jonathana v Poháru smrti, a nechá jej vypít. Raziel potom dal Jonathanovi další dva nástroje smrti, Šedou knihu a pojmenoval jej Lovec stínů jako symbol jeho změny.
Krátce poté více mužů i žen pilo z poháru smrti a stávali se také válečníky Nefilim. Brzy začali být známí jako Lovci stínů stejně jako Jonathan, první jejich druhu. I jejich děti a děti jejich dětí zdědily po rodičích jejich andělskou krev a sami se staly Nefilim.
Rok 1234 je významné datum mezi lovci stínů - společně s mottem Nefilim je napsáno u základů sochy stojící u vchodu do Kostěného města v New Yorku. Jedenácté a třinácté století je také citováno v Kodexu jako začátek a vrchol zvýšení podpory rasy Nefilim, kdy noví členové byli nabíraní a rekrutovaní po smrti prvních lovců stínů, a tyto dva časové body ukazují na dobu napsání prvního vydání Kodexu. Předpokládá se, že poprvé byl kodex napsán Jonathanem Lovcem stínů a druhý odhad je založen na moderním výzkumu a výpočetních technikách.

Viktoriánská éra

V roce 1872 Lovci stínů napsali první Úmluvu, která byla prvním krokem v mírovém vyjednávání z Podsvěťany.
V roce 1878 se lovci v Londýnském institutu postavili Magistrovi a jeho hodinové armádě. Jejich plán byl vytvořit novou rasu napůl Nefilim a napůl démonů s prvním z jejich druhu Tessou Grayovou spoléhajíc na její neznámé schopnosti - jedna z nich byla síla Proměny, zděděná po jejím otci/démonovi Eidolonovi. Magistrův plán ztroskotal kvůli spojení sil Londýnské rady s čarodějem Magnusem Banem.

20. století

Kdysi většina Nefilských žen nebyla lovkyněmi, ale byly přiřazeny k domácím pracím jako vaření a výchova mladých lovců stínů. Také tu ale byli ženy v oboru zdokonalování run, výrobě zbraní a ve výuce boje - ale jen pár z nich byly opravdu válečnice. Byla tu generace žijící na konci 19. století, ve které byla i Marysa Lightwoodová a Jocelyn Frayová a ta byla první, kdy byly ženy trénovány k boji stejně jako muži.
V roce 1991se stala velká tragédie zvaná Povstání, která se udála během podepsání Dohod. Skupina vzbouřenců nazývaných Kruh (vedena Valentýnem Morgensternem) si myslela, že Rada a Spolek jsou zastaralí a potřebují změnu. Obhajovali myšlenku znásobení řad tím, že dají obyčejným lidem napít z Poháru smrti, a tak by se znovu sjednotili do armády proti Podsvěťanům.
Během podepisování plánovali vyvraždit neozbrojené Podsvěťany stejně tak jako Lovce stínů, kteří by chtěli vzdorovat a bránit Podsvěťany. Nakonec ale byli zastaveni převahou Podsvěťanské posily, které varovala Valentýnova žena Jocelyn a jeho parabátai Lucián. Navzdory Kruhu, byly Dohody přesto podepsány.

21. století

V roce 2007 se Valentýn vrátil a plánoval vyhladit stávající lovce, kteří se mu postaví na odpor, a chtěl obnovit řady lovců stínů tím, že vyvolá znovu anděla Raziela. Přivolal armádu démonů a vypustil je na Alicante a začala velká bitva nazývána Velká válka a skončila velkým počtem mrtvých na obou stranách. Valentýn byl konečně poražen a do pekla byl odveden samotným Razielem.
Po jeho smrti nicméně jeho syn Sebastián Morgenstern šel v jeho stopách, ačkoliv tedy jinou cestou. S pomocí Lilith Sebastián plánoval začít válku a chtěl vládnout lidskému světu s armádou Temných lovců stínů, kteří byli zkažení Lilithinou krví a pekelným kalichem. Sebastián přinutil ke změně velký počet Nefilim a ještě více jich zabil během invaze na Idris, to začalo být nazýváno jako Temná válka. Když byl Sebastián úplně poražen, už bylo pozdě, protože většina lovců stínů, kteří se shromáždili v Alicante, byli už vyvraždění. Na záchranu jejich populace se rada rozhodla znovu otevřít Akademii a rekrutovat více civilů ke změně pohárem.
Během války Sličný lid zradil Lovce stínů a byli tedy viněny ze škod udělaných Nefilim a Praetor Lupus. Takže už nemohli mít válečníky ani armádu nebo zbraně bez povolení Rady. Pokud bude vílí rytíř ozbrojen bez povolení, může být na místě zabit. Podmínky rozčílily Vílí rasu a Magnus Bane Lovce stínů za toto rozhodnutí kritizoval (Víly se budou chtít pomstít). Dohoda byla známa jako Chladný mír.
Škola lovců stínů tedy byla znovu otevřena.

Lovci stínů

30. července 2016 v 11:22 | alisa44 |  Nástroje Smrti
Překlad ze stránky shadowhunters.wikia.com

Původní verze/ Original version ZDE

Lovci stínů

Lovci stínů, také známí jako Nefilim, jsou tajná rasa zrozena z lidí s andělskou krví. Jsou to pozemští válečníci anděla Raziela. Jsou speciálně vycvičení ke kontrole světa Stínů, stejně tak k hlídání démonů a podsvěťanů žijících v tomto světě. Bez ustání bojovali s démonickými silami po více než tisíc let, za tu dobu si vytvořili svou vlastní kulturu a civilizaci za branami lidské společnosti. Jejich cílem je udržet mír ve světě Stínů a skrývat jej před civilisty, zatímco chrání obyvatele obou světů.
Navzdory původu jsou lovci stínů smrtelní a zranitelní, nicméně jejich andělská krev jim dovoluje používat andělské runy, které jim dávají speciální schopnosti daleko za hranicí lidskosti.


- HISTORIE zde

- DOMOV A POLITIKA zde

- KULTURA zde

- SEZNAM ZNÁMÝCH RODIN LOVCŮ zde

Zajímavosti

Termín "Lovci stínů" vybral ve skutečnosti editor Cassandry Clare.

Když přijde temnota

26. července 2016 v 15:10 | alisa44 |  Jednorázovky
No dlouho tu už nebyla žádná povídka, tak bych to fakt už měla napravit :D
Taková malá jednorázovka s prvky vyprávění pohádky <3


Podsvěťané

19. července 2016 v 13:45 | alisa44 |  Nástroje Smrti
Překlad ze stránky shadowhunters.wikia.com

Původní verze/ Original version ZDE

Podsvěťané

Podsvěťané jsou nadpřirozené bytosti a kříženci stvoření obývajících svět Stínů. Podsvěťan je hodně používaný termín označující bytosti, co jsou napůl lidé a napůl démoni. Někdy říkají, že jsou démonickým protějškem Lovců stínů, kteří jsou zčásti lidé a z části andělé. Zahrnují vlkodlaky, upíry, čaroděje a víly.
Ačkoliv jsou od přírody démoničtí v původu i povaze, mají Podsvěťané lidskou duši a jsou obyvateli Nebe považováni za lidské bytosti.
Podsvěťané obvykle nemohou přijímat runy. Nicméně Spojenecká runa vytvořená Clary Fairchildovou na ně použita může být, sdílí tak své schopnosti s Lovci stínů. Světlomilec Simon Lewis také měl runu s Kainovým znamením.
Každých patnáct let jsou podepsány Dohody mezi Podsvěťany a Spolkem, Nefilim. Dle Dohod dokud budou pravidla dodržována, budou žít v míru bez problémů a mohou dokonce pomoct jeden druhému, když bude potřeba. Také každá ze čtyř ras má křeslo v Nefilské Radě od roku 2007.

Zajímavosti

Ačkoliv to jednou Jace zmínil, nikdy nebylo objasněno, jestli zombie vážně patří mezi Podsvěťany nebo jestli to byl vtip.

Svět Stínů

17. července 2016 v 13:46 | alisa44 |  Nástroje Smrti
Překlad ze stránky shadowhunters.wikia.com

Původní verze/ Original version ZDE


Svět Stínů

Svět stínů je termín obecně používaný k označení skryté, nadpřirozené části světa sdílené mezi Lovci stínů, Podsvěťany a démony. Jsou to bytosti narození se Zrakem, kteří přirozeně vidí skrz clonu oddělující tento svět od lidského světa. Zatímco bytosti a lidé ze světa stínů se narodili se Zrakem a vidí tento svět snadno, třebaže potřebují trochu tréninku, civilové se zřídkakdy narodí se Zrakem. Spousta z nich jej ignoruje a jsou tedy téměř úplně odděleni od světa, který vlastně sdílejí.

Nástroje smrti: seznam

10. července 2016 v 13:58 | alisa44 |  Nástroje Smrti
Seznam všech překládaných textů ze stránky Shadowhunter.wikia.com se svolením od Rwtia64.

Rasy:
- Upíři
- Vlkodlaci
- Čarodějové
- Víly
- Civilisté
- Andělé
- Démoni

Postavy:
- Jace
- Clary
- Simon
- Alek
- Izzy
- Magnus
- Sebastian

Rody:

Skupiny:
Praetor Lupus
Tišší bratři
Železné sestry

Místa:
Idris
Alicante

Předměty:
- Stéla
- Andělské ostří
- Runy
- AdamasNové informace: Překlady

10. července 2016 v 13:54 | alisa44 |  Nástroje Smrti
Ahojte :)
Takže tento blog získává nové zaměření a to překlad anglicky psané stránky Shadowhunters.wikia.com se svolením od Rwtia64!
No někdo už ví, že já a angličtina nejsme zrovna přátelé, naštěstí se můj kamarád nechal přemluvit a bude překládat se mnou (tedy spíš za mně... xD)
Tahle stránka je totiž ten nejlepší seznam všeho, co chcete vědět o knihách od Cassandry Clare <3 v mém případě začneme s překladem hlavně ze série Nástroje smrti.
Často si tam něco hledám, ale mám problém právě s tím, že to není česky, no a proto to i chci přeložit. Jak už je psáno nahoře, mám svolení od jedné z hlavních adminek, popravdě vůbec netuším, jestli k tomu potřebujeme nějaká další svolení a každá stránka je podle historie upravována hned několika lidmi. Takže doufám, že bude stačit jen to jedno od asi nejaktivnější adminky a samozřejmě bude u každé přeložené stránky i odkaz na originální verzi ;)

Tak doufám, že nám to vyjde a že s překladem začneme hned příští týden, jak jsme si naplánovali xD bude tu i seznam, kde si budete moct dohledat, co máme v plánu překládat a co už přeloženo je a pokud budete vy sami mít nějaké přání, tak ho připiště do komentářů ;)


Btw. teď tu je pár vynechaných, ale brzy snad zase začnu psát i středeční povídky <3